Saturday, July 14, 2018

دفتر عقد و ازدواج در زعفرانیه

دفتر عقد و ازدواج در زعفرانیه – محضر ازدواج در زعفرانیه

در این پست  می خواهیم در مورد علت‌های رایج جدایی در سال های آغازین زندگی توضیحاتی برای شما آماده کرده ایم. که با کمک این توضیحات می توانید همسر آینده خود را هوشمندانه تر انتخاب کنید

دلایل رایـج جدایی در سـال های شروع زندگـی

سن زیـر در زمان ازدواج شانس دارد مشکلاتی را به وجود آورد. برای ازدواج چندین بلوغ ضـروری می باشد، بلوغ جنسی، عاطفی و عقلی. بلوغ جنسی اغلب در سن زیر ۱۸ سـال اتفاق می افتد ولی برای دست یافت به به بلوغ عقلی و عاطفی به وقـت زیادتری نیاز می باشد، هرچند نمی توان سن دقیقی را معیـن نمود؛ چون این مسائـل بسته به تجربیات هر شخـص گوناگـون می باشد ولی بطور کلی آمال و آرزوها و ضمناً هدف های اشخـاص در سن پایین ۲۰ سـال و پـس از آن فرق های فاحشی با هم دارند. وقتی اشخـاص در سن خیلی زیـر تصمیم به ازدواج می گیرند می توان انتظار داشت که بعد از گذشت چند سـال احساس کنند که انتظاراتشان از زندگـی و همسـرشان تغییر پیدا کرده است و این مقوله زمینه ساز مـوارد و نارضایتی می گردد.

سال های در پر جنبش

از طرف دیگر ۲سال ابتدایی ازدواج، سـال هایی پر جنبش می باشد. مطالعات نشان داده است درصد بیشتری از طلاق ها در این سـال ها اتفاق می افتد. در این وقـت زوج در حال شناخت خصوصیات و عادات همدیگرند، از آن جا که شیوه حل مسئله اشخـاص با هم فرق دارد، به شانس زیاد حتی چنان چه ۲ فرد بر سر وجود مساله با هم موافقت داشته باشند بر سر راه حل به موافقت نمی رسند. بعضـی از مـوارد رایج در سـال های اولیه ازدواج عبارت است از: ارزش ها، مـوارد مادی، رابطـه با خانواده ها و خویشاوندان و بعضـی روابط زناشویی.
بیشـتر از زوج ها پیش از ازدواج چشم خود را روی اختلافات و فرق هایی که با هم دارند می بندند ولی پـس از پیوند متوجه فرق در ارزش ها و عقاید خود خواهند شـد و دیگر نخواهندتوانـست آن را نادیده بگیرند. فرق اعتقاد در نکاتی ازجمله مذهب، سیاست، شغل و روش پوشش خواهـد توانست مـوارد زیادی را موجـب شود. اختلاف بر سر خرج کردن پول از ارزشمند ترین مـوارد زوج های تازه ازدواج کرده می باشد. انتظارات گوناگـون در این باره و ناتوانی در مدیریت مالی موجـب ایجاد دلخوری می گردد.

نقش خانواده ها

پیوند موجـب گسترش خانواده و اقوام می گـردد که سیستم حمایتی خیلی گسترده ی را برای ما به ارمغان خواهـد آورد ولی از طرف دیگر این گسترش خواهـد توانست عامل بیشـتر از اضطراب ها گـردد به ویژه چنان چه عروس یا داماد تازه از جانب یکـی از اقوام نزدیک (به ویژه  یکـی از والدین) اثبات کرده نشود و نتواند رابطـه ای خوب با وی برقرار سازد. بعضـی از والدیـن به دشواری خواهندتوانـست ازدواج فرزندشان را تایید نمایند و این قبول نکردن تکمیل خواهـد توانست در اولیـن سـال های ازدواج عامل اختلافات و درگیری های بیشـتر گردد. روابط زناشویی هـم از مساله سازترین نکاتی می باشد که خانـم و شوهر شانس دارد با آن مواجه شوند. برای بیشـتر از خانـم و شوهرهای جوان، اولیـن ارتباط زناشویی خیلی پراضطراب و تنش زا خواهد بود. از جمله عوامل به وجود آورنده این مسئله گاه وجود اطلاعات نا ضـروری و حتی نادرستی می باشد که از گوشه و کنار در اختیار اشخـاص قرار خواهد گرفت از این رو باورها و انتظارات نادرستی در این زمینه در ذهن آنها شکل گرفته است که موجـب ایجاد اضطراب در آنها می شود .

چه می بایست کرد؟

اگر مواردی مشابه مسائـل ذکر شده، برای شما دردسرساز شده است، نگران نباشید راه حل هایی برای رفـع کردن این مـوارد وجود دارد ولی پیش از هر چیز پیدا کردن مساله اصلی ارزشمند ترین مسئله می باشد:
با همسـر خود حرف بزنید و کوشش نمایید دلیـل اصلی بی علاقه شدن اش به زندگـی مشترکتان را پیدا کنید، شنونده فعال بودن و قضاوت نکردن در مـورد احساسات همسـرتان از ارزش بسزایی برخوردار می باشد. چنان چه وی احساس نماید که شما به وی و دلسرگرمی هایش ارزش می دهید و درصدد از میـان بردن مساله می باشید ، با شما همیاری خواهد نمود. چنان چه که مساله در تغییر هدف های و آرزوها باشد، ارزیـابـی هدف های تازه و پیدا نمودن نقاط مشترک و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها خواهـد توانست به هر دو فرد انگیزه و امید بدهد.
برای مشاهده اطلاعت بیشتر اینجا کلیک کنید.

No comments:

Post a Comment