Saturday, July 14, 2018

مدت زمان دوران عقد


زیاد شدن زمان عقد

متاسفانه درحال حاضر بیشـتر از جوانان به این علـت زهای شیرین و خاطره انگیـز به عنوان ایـام دشواری و بدبختی یاد کرده و از آن گریزانند. برای آنان نه فقط زمان عقد، زمان زیبایی ها و شیرینی ها نبوده بلکه دشواری و عذاب آن زبانزد ویـژه و عام می باشد و هیچ وقت افرد پـس از ازدواج برای این زمان دلتنگ نمی شوند. به راستی دلیـل اصلی این امر چیست؟ چرا از نخستین روزها و ماه های آشنایی و وصال می بایست به عنوان برزخ یاد شود؟
یکی از اصلی ترین و مهـم ترین علل این فاجعه زیاد شدن زمان عقد دختر و پسر می باشد. بعضـی از خانـم و شوهر به علـت بعضـی مشکلات مادی،‌ معنوی،‌ تحصیلی وغیره تصمیم می گیرند مدت وقـت زیادتری در زمان عقد سپری نمایند، یقینا در کنار حل شدن بعضـی مشکلات در زیـر زیاد شدن زمان عقد، مشکلات عدیده دیگری برای خانـم و شوهر پیش می آید که گاه زندگـی مشترک آینده آنان را هـم به مخاطره می اندازد. در واقع زیاد شدن زمان عقد موجـب ایجاد بعضـی حواشی پررنگ تر از متن از طرف خانواده و اطرافیان و خویشاوندان می گـردد که عروس و داماد نمی دانند چطور می بایست با آنان کنار آمده و آنان را حل نمایند.
در شرایط اغلب دختر و پسر در برزخ میـان زندگـی متاهلی و زندگـی مجردی قرار می گیرند از سویی می بایست همـان وظیفه های و مسئولیت های منـزل پدری را انجام دهند و دختر خوبی برای خانواده باشند و از طرف دیگر مسۆولیت مضاعفی را نسبت به شخـص دیگری به عنوان همسـر اثبات کرده اند. ضمن آنکه هر دو خانواده توقعات ویـژه خود را داشته و انتظار دارند که عروس یا داماد، نقش خود را به برتریـن نحو انجام دهد که این حالت احساس ناخوشایندی را به همسـران انتقال می دهد. در چنین شرایطی است که گاه زوج ها به این سرانجام می رسند که ازدواج مانعی برای استقلال فردی و آزادی بیان آنان بوده و همسـرشان به نوعی در این زمینه مقصر می باشد.

مدیریت زمان عقد

به اعتقاد مشاوران و متخصصان امر ازدواج مناسب ترین مدت برای زمان عقد دختر و پسر ۶ ماه تا یک سـال می باشد. در این مدت دختر و پسر خواهند توانـست ویژگی ها شخصیتی، اجتماعی، خانوادگی وغیره شخـص مقابل را بشناسند و تصویر روشنی از زندگـی جداگانه خود در آینده به دست آورند. اما عوامل دیگری مثل تیزهوشی همسـران جوان، روابط عمومی بالا و صداقت هـم خواهـد توانست به آنان کمک نماید که در مدت وقـت بسیار کوتاهی به درک و شناخت دقیق از همدیـگر برسند.

عیب های زیاد شدن زمان عقد

-دشوار گیری های بیشتر از میـزان خانواده ها به عروس و داماد و به ویژه به عروس خانم: اغلب خانواده های ما از دختر و پسر خود در زمان عقد همـان توقعاتی را دارند که در زمان پیش از عقد داشته اند. در حالی که دختر و پسر چون عقد دائم هستند خود را خانـم و شوهر می دانند. به این علـت اشخـاص در این زمان مجبور هستند هم توقعات خانواده و هم توقعات همسـرشان را برآورده کنـند در حالی که این توقعات و انتظارات برخـی وقتها در نقطه مقابل هم قرار دارند. اینجاست که مبتـلا دوگانگی خواهند شـد و شانس دارد زیر فشارهای خانواده و همسـرشان مدیریـت اوضاع را از دست بدهند.

No comments:

Post a Comment